#9: Hướng dẫn cài đặt PageSpeed modules tăng tốc website

0
19

Việc chọn nên hay không nên sử dụng PageSpeed modules vì không nhớ trước đọc ở đâu bị dính lỗi bảo mật gì đấy. Thấy cenmintmod cũng không có dùng ở mặc định. Hơn nữa bị mò thông tin lại rất ít chứng tỏ PageSpeed chưa phải là rất phổ biến.

Hướng dẫn cài đặt PageSpeed modules tăng tốc website
Hướng dẫn cài đặt PageSpeed modules tăng tốc website

Tất nhiên, muốn tăng hiệu năng tối đa cho VPS của mình nên mình sẽ làm 1 bài kiểm tra trên vps sử dụng Webserver là Nginx + Apache trên chính blog này. Lưu ý: website mình chưa bật cache hay minify gì hết (do chuyển sang bị lỗi phải nhập ftp nên lười quá, :D).

Công cụ để cân đo đong đếm:

  • https://tools.pingdom.com
  • https://gtmetrix.com
  • https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/

Hiên tại (chưa cài PageSpeed modules):

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/  Điểm: PC 84/Mobi 71

Kết quả sau khi cài đặt:

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/  Điểm: PC 81/Mobi 69

2 đánh giá bị giảm và bên gtmetrix.com thì cũng chỉ chỉnh hơn chút chút. Có hơi chút thất vọng. Tuy nhiên bạn nào muốn cài thì có thể làm theo hướng dẫn sau.

Hướng dẫn cài mod_pagespeed cho Apache

Google Pagespeed không có sẵn trong thư viện repo mặc định của CentOS nên nếu bạn muốn cài là phải nạp package riêng của nó vào.

yum install at

Download gói cài đặt:

wget https://dl-ssl.google.com/dl/linux/direct/mod-pagespeed-stable_current_x86_64.rpm

Tiến hành cài đặt và khởi động lại Apache để thay đổi có hiệu lực:

sudo rpm -U mod-pagespeed-*.rpm
service httpd restart

Sau khi cài đặt, mod_pagespeed tự chạy mà không cần phải cấu hình thêm.

Hướng dẫn cài đặt ngx_pagespeed cho Nginx

Sử dụng lệnh cài đặt tự động sau:

bash <(curl -f -L -sS https://ngxpagespeed.com/install) \
 --nginx-version latest

Do yêu cầu khi cài ngx_pagespeed là phải build lại nginx nên quá trình cài đặt hơi lâu chút.