Chia sẻ một số website hỗ trợ gọi điện trực tiếp

0
10

Một số tình huống, bạn cần gọi điện gấp nhưng điện thoại “bỗng dưng” hết xiền. Đôi khi bạn cũng cần một đầu số lạ để trêu ai đó chút. Tất nhiên, trường hợp không nhất thiết phải đăng ký mua một sim điện thoại mới, bạn nên biết về một số website hỗ trợ gọi điện trực tiếp.

Chia sẻ một số website hỗ trợ gọi điện trực tiếp
Chia sẻ một số website hỗ trợ gọi điện trực tiếp

Dưới dây sẽ là một số cứu cánh để sử dụng:
1. https://www.zlookup.com/
2. https://globfone.com/call-phone
3. https://www.poptox.com/
4. https://call2friends.com/
5. https://ievaphone.com/
6. https://www.citrustel.com/