Chính sách hoa hồng tiếp thị của Amazon cập nhật mới

Chương trình tiếp thị liên kết tại Amazon được biết đến với tên gọi Amazon Associates đã thay đổi cách thức tính hoa hồng tiếp thị từ 01/07/2017.

Chính sách hoa hồng cũ của Amazon

Chính sách hoa hồng cũ của Amazon

Trước đó Amazon sẽ từ thay thế cách tích commission dựa vào số lượng sale mà nhà tiếp thị bán được bằng cách áp sẵn một tỷ lệ hoa hồng cố định cho từng loại danh mục sản phẩm tại lần cập nhật 01/03/2017. Đến ngày 01/07 tỷ lệ hoa hồng được chỉnh lại mới như sau.

Chính sách hoa hồng Amazon mới cập nhật

Chính sách hoa hồng Amazon mới cập nhật

Chính sách hoa hồng tiếp thị mới với tỷ lệ hoa hồng nhất định dựa trên từng danh mục sản phẩm có một số điều chỉnh so với lần thay đổi trước.

Theo thông báo chính thức từ Amazon.com, chính sách này mang lại những không có lợi nhưng cũng có điểm tích cực nhất định.

Cụ thể nếu trước đây bạn đang giới thiệu được 500 sản phẩm/tháng thì được hưởng mức hoa hồng là 7,5%. Còn bây giờ nếu 500 sản phẩm ấy thuộc danh mục sản phẩm có hoa hồng thấp thì bạn sẽ có hoa hồng thấp hơn, nếu ở nhóm cao thì bạn sẽ được hưởng cao hơn. Thêm nữa nếu bạn đang giới thiệu được trong khoảng 100 sản phẩm trước đây bạn nhận được 6,5% hoa hồng, nhưng giờ nếu sản phẩm đó thuộc nhóm cao thì bạn sẽ được hưởng cao hơn.

Chính sách hoa hồng mới của Amazon Associates Affiliate

Chính sách hoa hồng mới của Amazon Associates Affiliate

Trích nguyên văn luôn cho các bạn quan tâm:

Associates Operating Agreement – What’s Changed

Here are some of the most important updates we made to the Amazon Associates Program Operating Agreement on July 1, 2017:

Changes to the Program Policies

 • We’ve added limited time Bounty Events for Prime Day 2017:
  • Earn $3.00 for each Kindle Unlimited 6-month membership (offered at a special Prime Day price)
  • Earn $5.00 for each Kindle Unlimited 12-month membership (offered at a special Prime Day price)
  • Earn $10.00 for each Kindle Unlimited 24-month membership (offered at a special Prime Day price)
  • Earn $3.00 for each Prime Day Free Trial registration offered on Prime Day
 • We’ve added new Product Categories – earn 10% for Amazon Fashion Women, Men, and Kids Private Label.
 • We’ve changed the rate for Amazon Fire Tablet Devices, Dash Buttons, and Amazon Kindle devices from 8.0% to 4.0%.
 • We’ve added 3 new standard Kindle Unlimited Bounty Events for 6, 12, and 24-month paid Kindle Unlimited Memberships.
 • We’ve added a new Bounty Event for Prime Exclusives – earn $3.00 for each Prime Day Free Trial registration offered through Prime Exclusives.
We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply