Chuyển tiền qua Gmail – Đã hỗ trợ tại Việt Nam

Mới đây Facebook giới thiệu tính năng chuyển tiền qua Messenger. Ngay lập tức Google cũng giới thiệu tính năng chuyển tiền qua Gmail thông qua Google Wallet, hiện nay đã hỗ trợ tại Việt Nam.

Dịch vụ chuyển tiền qua Gmail

Dịch vụ chuyển tiền qua Gmail

Tuy nhiên, khác với dịch vụ chuyển tiền miễn phí trên Messenger của facebook, với Gmail người gửi sẽ tốn 2,9% phí chuyển tiền còn người nhận thì không mất phí. Và địa chỉ nhận không bắt buộc phải là địa chỉ Gmail, miễn là thỏa mãn các điều kiện được nêu ra ở trên. Mức phí trên còn khá cao, nhưng thấp hơn so với Paypal đang từ 4.4% + $0.30/giao dịch.

Chuyển tiền qua Gmail

Chuyển tiền qua Gmail

Giở đây, ngoài Paypal hay Payooner chúng ta đã có nhiều lựa chọn hơn trong việc thanh toán Online.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply