Download

Windows 7 Thin PC cho máy cấu hình yếu

Bạn có một chiếc pc hay laptop cũ và muốn chạy windows 7 với nhiều tính năng hơn so với windows xp đã ra đời khá lâu? Tuy nhiên máy tính của bạn lại có cấu hình không cao để có thể trải nghiệm windows 7 hoàn hảo? Bạn sẽ làm thế nào? Download ...