Tag: Right click

Code hiệu quả disable click chuột phải (right click) – Ctrl U – F12 – Ctrl S

Vì một lý do nào đó, bạn muốn không cho người khác click chuột phải (right click) và Ctrl U - F12 - Ctrl S để view source website. Code dưới đây sẽ giúp bạn thực hiện disable các chức năng đó. Code chống chuột phải: Bạn thêm đoạn code sau vào ...