Tài liệu Digital Marketing dành cho thị trường Việt Nam

Bộ tài liệu được chia sẻ từ năm 2016 nhằm giúp marketer có thêm thông tin để lập kế hoạch tốt nhất cho các hoạt động Marketing. Tuy được giới thiệu từ cách đây hơn 1 năm nhưng vẫn còn rất hữu ích.

Tài liệu Digital Marketing

Tài liệu Digital Marketing

Để giúp các marketer có thêm thông tin và có phương pháp lập kế hoạch tốt nhất cho các hoạt động Digital Marketing hay Online Marketing, Time Universal đã biên soạn ra bộ tài liệu chuyên môn dựa trên những số liệu tổng hợp từ nhiều nguồn và từ kinh nghiệm thực tiễn triển khai các dự án Digital tại Việt Nam.

Xu hướng Digital Marketing

Time Universal Digital Marketing Audit Process

Time Universal Digital Marketing Planning Framework

Time Universal Digital Marketing Proposal Template

Theo Minh Toàn – Time Universal

We will be happy to hear your thoughts

      Leave a reply